p o m p y   c i e p ł a

 
 

Stając przed wyborem sposobu ogrzewania wymarzonego domu, zastanawiają się Państwo czym? A gdyby z góry zdecydować się na pompę ciepła?
    Działki nie trzeba uzbrajać w gaz lub nie będzie trzeba przeznaczać osobnego pomieszczenia na kotłownię olejową, bądź ustawiać w ogrodzie zbiornika na propan-butan. Dom nie musi mieć komina. Pomieszczenie, gdzie stoi pompa ciepła może służyć również do innych celów np. jako pralnia lub suszarnia. Brak procesu spalania, a zatem bezpiecznie i ekologicznie. Do powyższych zalet należy dodać jeszcze – bardzo tanie ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda użytkowa.

 
 


 k l i m a t y z a c j a

 
 

Klimatyzacja zapewnia wytworzenie i utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu – zadanych warunków klimatycznych, czyli właściwej temperatury, wilgotności powietrza. Klimatyzację można nazwać „uzdatnianiem powietrza wewnętrznego”.
    Najlepiej jednak działająca klimatyzacja nie może zastąpić wentylacji – wymiany powietrza pomiędzy pomieszczeniem a środowiskiem zewnętrznym. Dlatego trzeba pamiętać, że klimatyzacja nie zastępuje wentylacji, co więcej – może działać tylko na bazie sprawnego systemu wentylacyjnego.

 
 
 w e n t y l a c j a
 
 

Odpowiednia wentylacja pomieszczeń mieszkalnych jest podstawą nie tylko dobrego samopoczucia, lecz także zdrowia. Dzięki niej możliwe jest ograniczenie ilości alergenów, usunięcie szkodliwych zanieczyszczeń mineralnych, chemicznych oraz mikrobów.
    Zastosowanie tradycyjnego systemu wentylacji w nowym, energooszczędnym budownictwie jest często niewystarczające by zapewnić wymaganą wielkość wymiany powietrza (0,5 – 1 wymiany na godzinę), a ponadto powoduje bezpowrotną utratę nawet ponad 50% ciepła!
    System wentylacji gwarantuje zachowanie wymaganego współczynnika wymiany powietrza nawet przy zamkniętych drzwiach i oknach.
    Wentylacja z rekuperacją to oszczędność w związku z odzyskiem ciepła lub zimna, nawet do 80%.